Ръководство за избор на всички Вериги, Шини & Зъбни колела Oregon®


Добро 

Поддръжка на растителност
в частни имоти
Дърва за огрев
Домакинства

По-добро 

Озеленителни фирми
Поддръжка на растения в частни имоти
Разсадници
Фермерски стопанства
Дърва за огрев
Строителство/разрушаване
Общински площи
Пожарникари

Най-добро 

Професионален дървосекач
Дървосекач в градски условия
Фирми за поддръжка на дървета