Ножица за жив плет

Приставка HT600

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дължина на шината 38 см (15 инча)
• Височина на рязане от 2.23 m до 4.3 m**
• Дължина 2,93 м с удължение EX600
• Разстояние между зъбите 15 мм (3/5 инча)
• Ротация 120°, 7 позиции
• Тегло 2,5 кг

590995
Ножица за жив плет

** Въз основа на оценката за оператор висок 1,80 м, работещ под ъгъл 60 градуса +/-18 градуса