Изхвърляне на звено от веригата (харвестери):

Изхвърляне на фрагмент от веригата на резачка/обработвателна машина/механизирани резачки/съчкорезна машина: 

Добре дошли на страницата с информация за изхвърляне на фрагмент от веригата на механизирано оборудване за рязане на дървен материал. Предоставената по-долу информация е за професионални потребители и производители на механизирано оборудване за рязане на дървен материал, използващо режещи системи на базата на верижен трион.  

По-долу са посочени някои препоръки за това как да се защитите от нараняване, докато използвате изключителното удобство и пестенето на усилия, предлагани от механизираното оборудване за рязане на дървен материал. 

Механизираните машини за дървен материал, резачки/обработвателни машини/механизирани резачки/съчкорезни машини генерират значителни натоварвания върху режещата част, създавайки необходимост от спазването на инструкции за свеждане до минимум на риска от скъсване на веригата и възможността за нараняване. Уверете се, че сте прочели подробно и сте разбрали изцяло ръководството за оператора, предоставено с вашето оборудване. Следвайте стриктно инструкциите за безопасност и поддръжка от производителя. Поместената по-долу информация има за цел да допълни, а не да замества информацията, предоставена в ръководството за оператора за вашето конкретно оборудване.  

Изхвърлянето на фрагмент от веригата е важна тема за сектора, която в момента се проучва. Много се знае за причината, ефектите и начините за намаляване на нараняванията при изхвърлянето на фрагмент от веригата. Но все още има какво да се научи. Моля, проверявайте този сайт за актуализации относно изхвърлянето на фрагмент при скъсване на веригата. 

За допълнителна информация относно безопасността се позовете на ръководствата.

Какво представлява изхвърляне на фрагмент от веригата?  

Изхвърлянето на фрагмент от веригата представлява скъсване при висока скорост и изхвърляне на фрагмент или фрагменти от режещата верига от края на скъсаната верига при механизирано рязане на дървен материал. Изхвърлянето на фрагмент от веригата застрашава както операторите, така и страничните лица с нараняване или смърт. Скъсването на веригата обикновено става близо до движещия край на режещата система, но може да дойде и от област на върха на шината. 

Проучванията на сектора сочат, че средно 1 на 50 скъсани вериги имат липсващи части, които може да „изстрелят" от машината. 

Как операторите могат да намалят риска от изхвърляне на фрагмент от веригата? 

1. Операторите и страничните лица никога не трябва да бъдат в равнината на шината, докато веригата се движи по шината.

2. На шлема трябва да се монтира предпазно стъкло от подходящ материал.

3. Скоростта на веригата трябва да бъде 40 m/s (8000 ft/min) или по-малко за верига 404 pitch OREGON® Harvester и 35 m/s (7000 ft/min) или по-малко за верига 3/4 pitch OREGON® Harvester.

4. Близо до задвижващото верижно зъбно колело трябва да се монтира предпазител срещу изхвърляне на фрагмент от веригата.

5. Страничните лица трябва да бъдат на най-малко на 70 метра (230 ft.) разстояние от машината.

6. Веригата трябва да се проверява редовно и повредените или напуканите вериги да се изваждат от употреба.

7. Винаги използвайте нови части OREGON® при поправка на вериги OREGON®.

8. Промишлените групи препоръчват веригите да се изхвърлят след второто скъсване.

9. Изваждайте от употреба всички изтъпени и/или изхабени вериги.

10. Винаги заточвайте веригите OREGON® съгласно фабричните спецификации OREGON®.

11. Поддържайте подходящо смазването на шината и веригата.

12. Поддържайте подходящо обтягане на веригата.

13. Сменявайте задвижващото зъбно колело, когато по него се появят видими следи от износване.  

Как се получава изхвърляне на фрагмент от веригата? 

Изхвърлянето на фрагмент от веригата се получава при скъсване на веригата на две места, както е показано на компютърната симулация. Най-напред веригата се скъсва и формира два края. Единият край тръгва в посока на задвижващото зъбно колело или главата на шината и се ускорява бързо поради камшикообразното движение на края на веригата. „Камшикообразното” движение предизвиква второто счупване с отделяне на малки фрагменти, движещи се със свръхзвукова скорост. 

Изхвърлянето на фрагмент от веригата може да предизвика разпръсване на части от веригата в различни посоки, особено в равнината на шината на триона. 

Как изглежда типичното откъснато парче от верига? 

Най-опасните части от откъсната верига се състоят от едно до четири звена, както е показано:  

Може ли изхвърлянето на фрагмент от веригата и свързаните наранявания да се елиминират при механизираното събиране и обработване на дървен материал? 

Не! Операторите трябва винаги да се отнасят към работещата верига и шина като към потенциалната опасност от заредено оръжие.