Обратен удар:

Откатът на главата на шината е една от най-честите причини за сериозните инциденти с наранявания от верижен трион. 

Откатът може да се получи, когато движещата се верига на главата или върха на водещата шина докосне предмет, или когато дървото се притвори и заклещи веригата на триона в прореза. Допирът на върха или главата може в някои случаи да предизвика светкавична обратна реакция, отхвърляне на водещата шина нагоре и назад към оператора. Заклещването на режещата верига на върха на водещата шина може да отблъсне водещата шина бързо към оператора. Всяка от тези реакции може да предизвика изгубване на контрол над триона, което може да доведе до сериозно нараняване на вас или на странични лица.  

Горната част на върха на шината на верижния трион е известна като ОПАСНА ЗОНА ЗА ОТКАТ. При контакт с даден обект, като например, клон или пън, съществува опасност от внезапна реакция и откат на главата на шината.  

Модерните верижни триони са оборудвани с различни устройства, предназначени да намалят риска от нараняване при откат или от други причини. Сред тях са верижната спирачка, предния (ляв) предпазител за ръката, предпазител за главата на шината и верига за трион и водещи шини с нисък или намалено откат. За да се гарантира поддържането на защитата, предлагана от тези устройства, е важно вашият верижен трион да е правилно и напълно сглобен и всичките му компоненти да се безопасно фиксирани и функционални. 

Независимо какво е оборудването на вашия трион, OREGON® препоръчва използването на верига с нисък откат за всички триони, освен ако не сте преминали специално обучение за реагиране при откат. 

Преди да използвате верижен трион, прочетете изцяло работните инструкции и инструкциите за безопасност от производителя.