Рязане в студено време:

Рязането в студени условия, в сняг и на замръзнала дървесина може да предизвика бързо износване и евентуално счупване на веригата на триона. Следвайте указаните по-долу стъпки, за да сведете до минимум износването при лошо време. 

МАСЛО – Използвайте по-тънко масло за шината-веригата или разредете маслото за шина-верига с 25 процента чист керосин или дизелово гориво. Използвайте два пъти повече от това разредено масло по време на работа и се уверете, че веригата ви получава масло от триона. 

ОБТЯГАНЕ - Поддържайте веригата правилно обтегната. Проверявайте я и я регулирайте често. 

РЕЗЦИ - Поддържайте резците остри. Проверявайте ги на всеки час и дори по-често, ако е необходимо. Не режете с изтъпена верига! 

КАЛИБРИ ЗА ДЪЛБОЧИНА – Захапката на резците се регулира чрез височината на водещата част на всеки резец, известна като калибър за дълбочина. Проверете и регулирайте калибрите за дълбочината при всяко заточване. 

ШИНА - Поддържайте канала на шината чисти, а отворът за масло - отворен. Обръщайте симетричните шини, за да уравните износването на релсата. 

ЗАДВИЖВАЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО - Подменяйте водещото зъбно колело след смяната на всеки две вериги или, ако се вижда износване - по-рано. Уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за оператора, предоставено с вашия верижен трион.