Ръководства за употреба и поддръжка:

Добре дошли на страницата за информация за безопасност при работа с веригите. Поместената по-долу информация се отнася както за непрофесионални, така и за професионални потребители на верижни триони.

Посочени са инструкции и полезни съвети как да се предпазите от нараняване като същевременно се възползвате от огромната полза и улесняване на работата, което съвременните верижни триони предлагат.

Верижният трион не е играчка. Прочетете подробно ръководството за оператора, предоставено с вашия верижен трион. Следвайте стриктно инструкциите на производителя за заточване на режещата верига и друга поддръжка на верижния трион. Следната информация няма за цел да замести информацията, предоставена в ръководството за оператора за вашият конкретен верижен трион.

Режещата верига може да предизвика нараняване, ако се постави неправилно на верижния трион или ако трионът се използва неправилно. Монтирайте, регулирайте и поддържайте веригата според препоръките. Пазете се от отката, особено когато режете с върха на шината. Откатът може да доведе до опасна загуба на контрол над верижния трион и да предизвика сериозно нараняване на оператора на триона или страничните лица. Преди да използвате верижен трион прочетете внимателно инструкциите на производителя за работа и безопасност.