Условия на ползване:

Ако използвате уебсайта на OREGON®, OREGON TOOL EUROPE SA/NV („Oregon Tool"), Вие се съгласявате със следните условия:

Авторските права над материалите в този сайт принадлежат на OREGON TOOL. Всички права запазени. Информацията и изображенията, представени тук, не могат при никакви обстоятелства да се възпроизвеждат или използват без нашето писмено съгласие. За да възпроизвеждате, публикувате повторно, теглите, качвате, предавате, разпространявате или излагате публично материали от този уебсайт, Вие се нуждаете от писменото съгласие на Oregon Tool. Можете да се свържете с Oregon Tool като изпратите имейл или писмо на вниманието на Отдел „Маркетинг" на OREGON TOOL EUROPE SA/NV, Rue Emile Francqui, 5, B 1435 Mont-Saint-Guibert, Белгия. 

МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ТЕКУЩОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ И БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКВОТО И ДА Е ЕСТЕСТВО, ИЗРИЧНО ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМО. В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, ДОКОЛКОТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, OREGON TOOL ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДПОЛАГАЕМИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И УМЕСТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. OREGON TOOL НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ ПРЕДСТАВЯ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА Е ТОЧНА ИЛИ НАДЕЖДНА, ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ НЕ СЪДЪРЖА ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ.

При никакви обстоятелства, включително, но не само, безотговорност, OREGON TOOL не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, непреки, специални или в последствие щети, които произтичат от използването или невъзможността да се използват материалите в този сайт. При никакви обстоятелства отговорността на OREGON TOOL към даден потребител за дадена загуба, щета или иск не надвишава сумата, заплатена от потребителя за получаване на достъп до този сайт.

Настоящото споразумение е в сила до прекратяването му от всяка страна. Вие можете да прекратите това споразумение като преустановите използването на сайта на OREGON TOOL и унищожите всички материали, получени от него.

Вашето мнение е ценно за нас:

Oregon Tool приветства Вашите въпроси и коментари. Изпратете имейл на: marketing@oregontool.be